V sobotu 8. března proběhly v našem klubu přípravné soustředění a následné zkoušky na STV (neboli stupně technické výkonnosti).

Po ranní prezentaci mohlo vše začít a do pohybu se dalo všech téměř 60 karatistů. Ti byli rozděleni podle své vyspělosti – malí karatisté začátečníci pod vedením svého trenéra Vítka Ronovského dopilovávali poslední detaily na svůj první stupeň, 9. kyu; pokročilí cvičenci se pak pod vedením senseie Jana Štěpána připravovali k perfektnímu zvládnutí složitějších technik.

Po dopoledním tréninku následovala nezbytná pauza na oběd. Po nabrání nových sil mohl již o půl jedné započnout další, ještě intenzivnější trénink. Ve tři hodiny odpoledne se již nachýlil očekávaný okamžik – velká chvíle 17 začínajících karatistů. Jejich zkouška se skládala ze dvou částí (kihon – předvedení základních technik a řízené formy kumite – zápasu) a všichni ji skládali v opravdovém duchu karate – v duchu snahy a bdělosti.

Nyní přišla řada na pokročilejší cvičence, aby předvedli své schopnosti a nasazení. Překvapeni byli adepti na nejvyšší stupeň, 4. kyu (2. fialový pás), když byla do jejich zkoušky zařazena další, běžně nepovinná disciplína – grapling (boj na jednom koleni, kdy je cílem dostat soupeře na zem a „zneškodnit“ ho pákovou technikou).

Vzhledem k tomu, že o vyšší technický stupeň se ucházelo celkem 47 žáků, zkoušky se poněkud protáhli a došlo k úpravě časového rozvrhu soustředění. Po páté hodině však již konečně mohla začít nejpříjemnější část dne – slavnostní vyhlášení a předávání STV. Malým karatistům byly při této příležitosti předány také jejich první obi a karate-gi, protože všichni z nich zkoušku úspěšně složili.

Všem k úspěchu za celý klub Shotokan karate Chrudim gratuluji a přeji pokračování v cestě sebezdokonalování. U méně úspěšných cvičenců doufám, že i tato zkušenost pro ně bude motivací k ještě zvýšené píli a tréninku.

Zkoušky provedli:

Jan Štěpán, zkušební komisař třídy B
Vít Ronovský, zkušební komisař třídy C

blog comments powered by Disqus