Své dotazy a připomínky týkající se karate, našeho klubu, organizace tréninků apod. směřujte na p. Jana Štěpána.

Důležité údaje

Email: info@shotokan-karate-chrudim.cz
Adresa: U Stadionu 695, 537 01, Chrudim
IČO: 60103159
Banka: 2800580807 / 2010

Kontakt na trenéry:
Jan Štěpán: 605 475 937 | jstepan1691@gmail.com
Petr Kubeš: 720 074 473 | p.kubes@transys.cz
Jakub Kiele: 732 554 320 | jakub.kiele@gmail.com