SK Shotokan karate Chrudim pořádá

Přípravné soustředění

&

zkoušky na STV

pro všechny členy klubu v sobotu 8.3. 2008

Místo: velká tělocvična ZŠ U Stadionu

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 – Prezence

9:00 – 11:00 – Dopolední trénink

pauza na oběd

12:30 – 14:30 – Odpolední trénink

15:00 – 16:00 – Zkoušky na STV

16:00 – 16:30 – Slavnostní předávání STV

16:30 – 18:00 – Trénink reprezentace klubu – povinný

S sebou: karate-gi + obi, Budo pas, dostatek pití

Cena: poplatek za soustředění – 100 Kč

průkaz karate – 100 Kč

členská známka JKA – 200 Kč (kdo má již zaplaceno, obdrží známku na místě)

poplatek za zkoušku

  • 9. – 6. kyu – 160 Kč
  • 5. – 4. kyu – 210 Kč

Zkoušky na STV

Nárok na zkoušku na 9. – 4. kyu (bílý-fialový pás) mají všichni, kdo chodí na tréninky a zúčastní se klubového soustředění. Zkoušky nejsou přístupné veřejnosti. Po jejich skončení proběhne slavností předávání certifikátů, průkazů karate a objednaných karate-gi (kimon) s obi (pásy) malým karatistům.

Všechny poplatky jsou splatné při prezenci před začátkem dopoledního tréninku. Pro zájemce o účast na zkouškách na STV je dopolední prezence také poslední příležitostí k úhradě členského příspěvku na 2. pololetí školního roku 2007/08, pokud tak již neprovedli.

blog comments powered by Disqus