Jako mnohaletý trenér německé reprezentace karate a japonský delegát pro evropské karate patří sensei Hideo Ochi k světoznámým renomovaným učitelům karate stylu shotokan. Sensei Ochi oslavil v roce 2000 své šedesáté narozeniny, bydlí a žije v Bottropu, pokud ovšem není zrovna na cestách, aby vedl spolkové, evropské i světové semináře karate.

Shihan Hideo Ochi se narodil 28. února 1940 na jihu Japonska ve městě Tajio. Od osmi let se věnoval judu, ve čtrnácti letech se obrátil ke karate. Trénoval nejprve pod vedením senseie Nagay, instruktora JKA, později na univerzitě Takushoku v Tokiu pokračoval v tréninku u senseie Nakayamy. Karatem se na univerzitě zabýval velmi intenzivně, neboť bylo vedle hospodářství jeho druhým studijním oborem. Stejné dojo jako on navštěvoval i mistr Enoeda, Shirai nebo Kanawaza. První fázi svého karatistického vzdělání uzavřel po čtyřletém studiu v roce 1962. V té době sbíral první zkušenosti v kumite shiai v univerzitním mužstvu Takushoku a jeho velké úspěchy ho přivedly na cestu vzdělání ve skupině instruktorů JKA. Podrobil se přijímacím zkouškám do této elitní skupiny JKA. Na uchazeče byly kladeny nejvyšší nároky, stovky vysokoškoláků se ucházely o toto prestižní vzdělání, jen několik bylo přijato a jen čtyři z jeho skupiny složili závěrečné zkoušky. Jedním z nich byl Hideo Ochi. V roce 1964 se Ochi, v té době držitel 4. danu, stal instruktorem JKA a začal vyučoval v hlavním dojo v Tokiu.

V následujících letech 1965 – 1969 získal Ochi své největší úspěchy na otevřeném mistrovství Japonska (All Japan Championship) : 1966 1. místo kumite i kata, 1967 1. místo kumite a 2. místo kata, 1968 2. místo kumite a 3. místo kata, 1969 1. místo kata a 3. místo kumite. Hodnotu těchto výsledků lze docenit teprve tehdy, když zohledníme obrovské množství soutěžících a fakt, že otevřené mistrovství Japonska je považováno za ještě prestižnější soutěž než mistrovství světa.

V roce 1970 opustil Hideo Ochi Japonsko, aby převzal trénování německé reprezentace po senseiovi Hirokazovi Kanawazovi, který se vracel zpět do Japonska. Národní tým Německého karatistického svazu vedl v následujících letech v Evropě od vítězství k vítězství (mistři Evropy v letech 1971, 72, 75, vicemistři věta v roce 1975 v Los Angeles a Brémách). Uvnitř zůstává Ochi stále tělem i duší závodníkem, nejen trenérem. U příležitosti své dovolené v Japonsku roku 1976 se zúčastnil obnoveného mistrovství Japonska a získal 1. místo kata. Zvítězil nad mistrem světa Osakou. Sloučení různých německých karatistických spolků do DKV postavilo Ochiho před těžkou úlohu, sjednotit rozdílné představy a technické formy pro společný národní tým. Jeho velké přání, vidět karate zdárně vzkvétající jako uznávaný, v Německém sportovním svazu organizovaný sport, mu dávalo sílu uzavírat nevyhnutelné kompromisy. Četná vítězství jeho žáků na evropských i světových mistrovstvích jednoznačně dokazovala jeho práci.

Svou hlavní životní sílu věnoval v sedmdesátých a osmdesátých letech rozšíření karate jako bojového umění i sportu. Ochiho víkendové semináře se stávají místem setkání žáků z celého Německa i Evropy. Na Ochiho popud organizovaný seminář Gashuku se v průběhu let rozvinul do největšího evropského cvičebního semináře. Na začátku devadesátých let hledá Ochi novou cestu, jak dát tradičnímu japonskému karate v Německu nové impulsy a jak zabránit hrozícímu zesportovnění karate. Společně s mnoha věrnými žáky založil roku 1992 Německý svaz JKA karate, který mu pomáhá šířit JKA karate v Německu.

Jeho přátelské, skromné a téměř kamarádské umění zacházení se žáky mu přineslo popularitu a oblíbenost. Za svou životní práci a neúnavné nasazení pro karate a vysokou společenskou angažovanost pro své blízké byl, na návrh ministerského předsedy Porýní Vestfálska, oceněn spolkovým prezidentem udělením řádu za zásluhy pro Německou spolkovou republiku. Řád mu byl slavnostně předán 12. května 1997 v Bottropu za účasti jeho žáků a karatistických přátel.

Do České republiky přijíždí shihan Hideo Ochi v roce 1993 na pozvání tehdejšího Českého svazu karate, aby vedl některé tréninky a semináře. Brzy však začíná docházet k neshodám, neboť Ochimu se nedostává zaslouženého respektu a to vede k rozvázání smlouvy s ČSKe. Některé osobnosti z českého karate však v Ochim poznávají velkého mistra a učitele a chtějí cvičit pod jeho vedením. Zakládají tedy na jeho popud v roce 1995 Japonskou asociaci karate (JKA) v České republice. Jejím předsedou se stává Karel Strnad. Od té doby se každoročně pořádají pod vedením shihana Ochiho cvičební semináře, jejichž součástí jsou i přátelské mezinárodní turnaje a zkoušky na STV 1. a 2.dan JKA.

Jako málokterý jiný japonský učitel karate si Ochi rozumí se svými sportovci, umí s nimi žít, trénovat i slavit. Neúnavné nasazení pro evropské karate mu získalo celosvětovou pozornost a respekt.

I my pravidelně jezdíme na jeho semináře plné optimismu a dobré nálady, na kterých vždy načerpáme energii do dalšího cvičení na své cestě karate-do.

Letošní rok se seminář shihana Ochiho uskuteční v termínu 21.-22. února.

blog comments powered by Disqus