Prosíme všechny členy klubu, aby členské příspěvky na 2. pololetí tohoto školního roku uhradili nejpozději do konce ledna 2009.

Pokud jste již na začátku roku uhradili členský příspěvek v plné výši na celý školní rok, výzva se Vás samozřejmě netýká. Pokud v našem klubu cvičí dva sourozenci, druhý platí pouze polovinu členského příspěvku. (Pro jednodušší identifikaci plateb znovu prosíme o uvádění rodného čísla člena jako variabilní symbol a případně i jména jako poznámku.)

V případě jakékoliv nejasnosti či problému prosím kontaktujte vedoucí klubu.

V opačném případě zaniká po nezaplacení členského příspěvku do uvedeného termínu právo člena tréninky navštěvovat.

blog comments powered by Disqus