Tradiční seminář Kata Keikokai se letos uskuteční v Táboře 4.-7. května. Jako každý rok se zúčastní i výprava z našeho klubu.

Případní zájemci o účast naleznou informace v propozicích 2018_kata_kei­kokai_tábor.pdf nebo u trenérů.

blog comments powered by Disqus