Všechny členy klubu, kteří dosud neuhradili členský příspěvek za 2. školní pololetí (tedy na měsíce únor – červen) prosíme, aby tak učinili nejpozději DO KONCE MĚSÍCE LEDNA 2010.

Samozřejmě upozorňujeme, že plné členství v klubu (navštěvování tréninků) je VČASNOU platbou členského příspěvku podmíněno.

blog comments powered by Disqus