NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ pro školní rok 2023/2024 je otevřen. Pro více informací kontaktuje naše trenéry.

Sportovní klub Shotokan Karate Chrudim vyučuje již dvacet devět let děti, mládež i dospělé. Letošní rok budeme společně slavit 30 let od založení klubu! Tréninky mají kromě výuky sebeobrany také rozvinout morální úroveň jednotlivce. Karate má pět hlavních zásad: shaha o dokonalost charakteru, loajálnost, věrnost a spolehlivost, zdravé úsilí, ohleduplnost k jiným, zřeknutí se násilí.

Karate neslouží k útoku, ale k obranně sebe nebo ostatních. Abychom se naučili lépe bránit na ulici, přidali jsme do našich osnov výuku Allkampf-jitsu – obranného systému navrženého speciálně pro praktickou sebeobranu.

Reprezentace našeho klubu se v sobotu 15. března zúčastnila 1. kola Národního poháru seniorských kategorií v Praze. Startovalo celkem 7 chrudimských závodníků v disciplínách kata i kumite – Pavel Šídlo (5. kyu), Jaroslav Zemek (4. kyu), Nikola Tajzlerová (4. kyu), Veronika Pochobradská (4. kyu), Kristýna Dittrichová (4. kyu), Jiří Kostelecký (5. kyu) a Ivo Korytář (4. kyu). Z důvodu nemoci se akce bohužel nemohl zúčastnit náš nejzkušenější závodník Tomáš Zajíc (3. kyu), a Jan Dalecký (4. kyu).

Co je karate?

„Skutečné karate je takové, které je v běžném životě v mysli a těle člověka trénováno a rozvíjeno v duchu pokory, a které je v kritické chvíli použito zcela v zájmu spravedlnosti.“

Gichin Funakoshi

S vedením TJ Sokol byly na toto pololetí dohodnuty páteční tréninky v čase od 18:00 do 19:30 hodin.

Cvičíme v zrcadlovém sále a tréninky jsou (až na výjimky – jako například před závody) volné. Kdo má zájem, přijďte si zacvičit. Sraz vždy v 17:50 před hlavním vchodem do haly.

Poznámka: Účast reprezentace klubu na těchto tréninzích je v době před závody povinná.

1 12 24 35 41 42 43 44 45 46