NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ pro školní rok 2020/2021 je otevřen. Tréninky pro náborovou skupinu začnou v říjnu, pokud bude dostatečný zájem a bude naplněna kapacita. Do náboru přijímáme děti ve věku 8+ let. Pro více informací kontaktujte některého z trenérů.

Sportovní klub Shotokan Karate Chrudim vyučuje již dvacet dva let děti, mládež i dospělé. Tréninky mají kromě výuky sebeobrany také rozvinout morální úroveň jednotlivce. Karate má pět hlavních zásad: shaha o dokonalost charakteru, loajálnost, věrnost a spolehlivost, zdravé úsilí, ohleduplnost k jiným, zřeknutí se násilí.

Karate neslouží k útoku, ale k obranně sebe nebo ostatních. Abychom se naučili lépe bránit na ulici, přidali jsme do našich osnov výuku Allkampf-jitsu – obranného systému navrženého speciálně pro praktickou sebeobranu.

Co je karate?

„Skutečné karate je takové, které je v běžném životě v mysli a těle člověka trénováno a rozvíjeno v duchu pokory, a které je v kritické chvíli použito zcela v zájmu spravedlnosti.“

Gichin Funakoshi

S vedením TJ Sokol byly na toto pololetí dohodnuty páteční tréninky v čase od 18:00 do 19:30 hodin.

Cvičíme v zrcadlovém sále a tréninky jsou (až na výjimky – jako například před závody) volné. Kdo má zájem, přijďte si zacvičit. Sraz vždy v 17:50 před hlavním vchodem do haly.

Poznámka: Účast reprezentace klubu na těchto tréninzích je v době před závody povinná.

Jeden náš cvičenec nakreslil ilustraci k Dojokunu. Podívejte se do článku.

A co je to Dojokun?

Jedná se o předpisy pro chování karateky, které se samozřejmě vztahují i na chování mimo dojo. Dnes známá základní pravidla dojokun formuloval okinawský mistr karate Sakugawa, který se přitom orientoval na čínské formy dojokun, které sahají až k Boddhidharmovi.

1 11 21 30 36 37 38 39 40